BDT BECERİ EĞİTİMİ

 • Beceri Eğitimi (30 Saat – 4 Oturum)
 • Beceri/uygulama eğitimi  bilgi ve deneyim kazanmanın temel bir bileşenidir ve öğrencilerin toplam eğitim programının %50 sini oluşturacaktır. Bu eğitim beceri geliştirmeye yönelik olarak, kayıtların dinlenmesi, akran süpervizyonu, canlandırma, küçük grup çalışmaları gibi etkileşimli eğitim yöntemlerini içerir. Eğitim kaydı (dosyası) çalışmanın süresi, eğitim saatlerinin sayısı, adayın eğitimine katılan konuşmacılar, eğiticiler ve denetmenlerin kayıtlarından oluşmalıdır. Adayların birçok bilişsel davranışçı terapi kursu sonunda olduğu gibi, hazırlayacakları raporlar, araştırma projeleri ve sınavlarla bilişsel davranışçı terapilerinin kuramsal ve uygulamaya dönük yanlarıyla ilgili yeterli bir anlayışa sahip olduklarını göstermeleri beklenmektedir.
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin örgün programının bir parçası olan beceri programı temelde bir uygulama eğitimidir. Bu eğitim modülüyle kişilerin bilişsel davranışçı terapi ile ilgili edindikleri bilgileri uygulamayla birleştirmeleri amaçlanır. Özellikle henüz bire bir olgularla karşılaşmamış kişiler için avantaj sağlar. Bununla birlikte teorik temel bilgilerle süpervizyon eğitimleri arasında bir köprü işlevi görür. Bu eğitime katılabilecek kişilerin modül I programını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Bunun dışında beceri eğitimi eğitim sürecinin herhangi bir zamanında alınabilir. Eğitime devam zorunluluğu vardır ve eğitim sonunda katılımcılar sözlü ve/veya yazılı olarak değerlendirilir.
 • Birinci Oturum
  Terapötik ilişkide sahicilik ve empati 2 saat
  Aktif direktif terapist becerileri 1 saat
  Geri bildirim alma becerileri 1 saat
  Profesyonel ilişki geliştirme becerileri 2 Saat
 • İkinci Oturum
  Sokratik soru sorma ve yönlendirilmiş keşif 2 saat
  Yönlendirilmiş keşif alıştırması 1 saat
  Formülasyon geliştirme becerileri 2 saat
  Anahtar bilişleri tespit etme becerileri 1 saat
 • Üçüncü Oturum
  Bilişsel strateji belirleme 2 Saat
  Davranışsal Strateji belirleme 1 saat
  Terapide metafor kullanım becerileri 1 saat
  Depresyona dair metaforlar 1 saat
  Anksiyete’nin doğasına dair metaforlar 1 saat
 • Dördüncü Oturum
  Kanıt inceleme, alternatif bulma avantaj dezavantaj 2 Saat
  Bilişsel teknikler-1 1 saat
  Bilişsel teknikler-2 1 saat
  Bilişsel teknikler-3 1 saat
  Defüzyon teknikleri 1 saat
 • Beşinci Oturum
  PMS (gevşeme teknikleri) ve nefes alma 1 Saat
  Ruminasyon ve endişeye karşı teknikler 1 saat
  Seans arası araştırma planlama becerileri 2 saat
  Davranış deneyi tasarlama becerileri 1 saat

GÜNCEL EĞİTİM BİLGİLERİ

Kurs Sorumlu Eğitmeni: Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar

Kurs Eğiticileri: Uzm. Dr. Olga Güriz, Dr. Emre Sargın, Doç. Dr. Ali Ercan Altınöz

Güncel Eğitim Henüz Açılmamıştır.

Bu eğitim henüz açılmamıştır. Haberdar Ol formunu doldurarak yeni eğitim açıldığında haberdar olabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR